Privacy verklaring

 

VitalMe kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VitalMe, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VitalMe verstrekt. VitalMe kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

– Uw voor- en achternaam 

– Uw bedrijfsnaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres 

 

WAAROM VITALME GEGEVENS NODIG HEEFT 

VitalMe verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan VitalMe uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit aanpassingen op uw website. 

HOE LANG VITALME GEGEVENS BEWAART 

VitalMe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

 

DELEN MET ANDEREN 

VitalMe verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van VitalMe worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VitalMe gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES

 

VitalMe maakt op haar website(s) gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden bewaard op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij ieder bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website(s) en zorgt ervoor dat de website(s) – en de navigatie daarbinnen – wordt vergemakkelijkt en daardoor snel en efficiënt verloopt. 

 

Google Analytics 

 

VitalMe gebruikt Google Analytics om in kaart te brengen hoeveel (unieke) bezoekers gebruik maken van haar website(s). Hiervoor plaatst Google Analytics cookies. De door Google Analytics verzamelde en geanalyseerde resultaten worden aan VitalMe ter beschikking gesteld, wat ons in staat stelt onze website(s) te verbeteren. Het privacybeleid van Google bevat meer informatie over de analyse van de bezoekersgegevens.  VitalMe heeft Google geen toestemming gegeven om de via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@VitalMe.nl. VitalMe zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

BEVEILIGEN 

VitalMe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VitalMe maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

 

INFORMATIE OP DE WEBSITE – DISCLAIMER

 

VitalMe informeert de bezoekers van haar website over haar eigen diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt met zorg samengesteld, maar de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Ook kunnen wij het foutloos en ononderbroken functioneren van de website niet garanderen. VitalMe kan op ieder moment informatie op de website wijzigen en/of aanvullen. Hiervoor hoeft zij geen voorafgaande mededeling te verzenden. 

 

Informatie, producten en diensten van derden 

Door derden aangeleverde informatie, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van VitalMe, zijn ter informatie en voor uw gebruiksgemak opgenomen. Hoewel wij erg selectief zijn over de informatie van derden op onze website, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Ook kunnen wij niet instaan voor de kwaliteit van de producten en diensten van derden waarover de website informatie bevat. 

VitalMe is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van toegang tot of gebruik van websites van derden, dan wel voor de toegang of het gebruik van informatie, producten of diensten van derden. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VitalMe verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VitalMe op via marike@VitalMe.nl. 

www.VitalMe.nl is een website van VitalMe. VitalMe is als volgt te bereiken: 

Adres: Koningin Wilhelminaweg 54 in Oranjewoud

Kamer van Koophandel: 60062800

Telefoon: 06-25203503

E-mailadres: marike@VitalMe.nl

 

BODY MIND RELEASE & COACHING!

Copyright VitalMe | All rights reserved | Privacyverklaring| Ook zo'n mooie website? Von & Co